Utwórz nowe zgłoszenie


Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania problemu w naszej Bazie Wiedzy, zawsze możesz utworzyć nowe zgłoszenie do Pomocy Technicznej.


 TECHNICZNY

zapytania / problemy

 FINANSOWY

sprawy finansowe - faktury, płatności

 ABUSE

zgłoszenia nadużyć / abuse